Etiikkatesti kertoi näkemysteni hyvinvointi- ja globalisaatio-osioissa olevan lähellä filosofi Jean-Jacques Rousseaun näkemyksiä. Tulostinpa tuohon lyhyen esittelyn filosofista. Täytyy tunnustaa, että erinomaisen paljon on tuttua.

 Jean-Jacques Rousseau

Sveitsiläissyntyinen, mutta pääasiassa Ranskassa elänyt ja vaikuttanut Jean-Jacques Rousseau (1712 -1778) nousi laajempaan tietoisuuteen ihmisten eriarvoisuuden alkuperää käsitelleen tutkielmansa ansiosta. R:n aikana useimmat filosofit ja kirjailijat pitivät luontoa korostetun julmana ja raakana, minkä vuoksi ihmisen tuli kaikin keinoin pyrkiä alistamaan se hallintaansa. R:n näkemykset olivat liki päinvastaisia: suurin osa ihmisten pahuudesta onkin peräisin sivistyksen tai sivilisaation hedelmistä.

Vaikka R. vaatikin "paluuta luontoon", hän ei kuitenkaan tarkoittanut sillä sivistyksen hävittämistä. R:n edusti vain jonkinlaista "pieni on kaunista" -ajattelua. Suurten keskusjohtoisten valtioiden sijasta hän ihaili pieniä, tasa-arvoisia yhteisöjä, joissa päätökset oli mahdollista tehdä suoran tai välittömän demokratian periaatteita noudattaen. Myös hänen kasvatusfilosofiassaan hän kritikoi oman aikansa ankaria ihanteita ja vaati kasvatettavan luonnollisten taipumusten kunnioittamista.

Hämmentävää on mielestäni se, että  jo satoja vuosia sitten on esitetty ajatuksia, joilla meidän tulevaisuuden uhkakuvia voitaisiin poistaa. Vai mitä sanotte, jos vertaamme Rousseaun ajatuksia luonnon alistamisesta tai sivistyksen hedelmistä tämän päivän uutisiin kasvihuoneilmiöstä. Pahuksen totta. Ja nuo ajatukset on lausuttu ääneen 1700-luvulla!! Voi ihmistä, voi!