Ensinnäkin kiitos kaikille kommentoijille. Ilokseni huomaan, että kävijöitä blogissani on ollut Vattaja-otsikon alla yhä enemmän.

Pakostakin tulee mieleen otsikon ajatus tutustuessa tarkemmin Vattajan luonnonsuojelua käsitteleviin nettisivuihin. Luonnonarvot tunnustetaan hyvin monessa yhteydessä. Dyyni-Life hanke ei ole ainoa, jossa tuodaan esille alueen arvokkuus. Tässä kuitenkin lainaus suoraan Metsähallituksen sivuilta:

Projektiin sisältyy useita luontoa elvyttäviä toimenpiteitä. Dyyniluontotyyppejä ennallistetaan palauttamalla pinnanmuodot ja istuttamalla luontotyypeille luontaista kasvillisuutta vaurioituneisiin kohtiin. Hakamaita ja matalakasvuisia rantaniittyjä hoidetaan puustoa, pensaikkoa ja järviruokoa raivaamalla ja lammaslaidunnuksella.

Vaihettumissoiden ja kuivuneen kluuvijärven vesitalous palautetaan ojia tukkimalla sekä vettä haihduttavaa puustoa poistamalla. Luonnon metsissä vallitsevan puustorakenteen muodostumista nopeutetaan mm. lahopuuta ja pienaukkoja lisäämällä metsurityönä ja osana pioneerien koulutusta.

Ympäristö.fi kertoo Natura2000-alueiden sivuilla näin:

Vattajanniemen laaja hiekkaranta-alue kuuluu Pohjanlahden laajimpiin yhtenäisiin lentohiekka-alueisiin. Alueeseen kuuluu pohjoisessa Vattajaniemen edustavimmat ja arvokkaimmat dyynimuodostumat. Eteläinen alue on varsinkin linnustollisesti arvokasta. Kohteella esiintyy myös suolamaalaikkuja, joilla kasvaa alueellisesti uhanalainen suolayrtti.

Saman sivuston EU:n luontodirektiivien luontotyypit sivulla kerrotaan näin:

Luontodirektiivi velvoittaa jäsenmaat osoittamaan suojelukohteita luontotyyppien suotuisan suojelun tason turvaamiseksi.

Perämeri-Life yhteenvetosivuilla kerrotaan projektin tuotoksena syntyneet Perämeren yhdenetty ympäristötiedon hallintajärjestelmä, joka johtaa mm. Perämeren tilan paranemiseen ja lisääntyneeseen tietoisuuteen rannikkoalueiden ongelmista ja niiden ratkaisukeinoista.

Useita projekteja ja hankkeita on olemassa, joissa Vattaja mainitaan. Näitä hankkeita on rahoitettu Suomen valtion ja EU:n rahoituksen turvin. Mistään en kuitenkaan löytänyt mainintaa puolustusvoimien toiminnan ympäristövaikutusten selvittämisestä. Miksikähän?

Oudolta tuntuu, että niin teollisuuden kuin maatalouden ympäristövaikutuksista ollaan tiukkana, mutta mikään instanssi ei puhu esim. 50 vuoden aikana mereen ammutun romun ympärisövaikutuksista tai alueen lähellä asuville aiheutuneista meluhaitoista. Puolustusvoimat taitaa olla niin pyhä lehmä, ettei minkään instanssin rohkeus riitä asettaa sen toimia Vattajalla kyseenalaiseksi. Irvokkain on Dyyni-Life hankkeen toimintojen sopeuttaminen.

Oikea käsi laatii ympäristön suojeluun tähtääviä ohjelmia uhraamalla niihin paljon rahaa ja vasen käsi tuhoaa toisaalla samaa ympäristöä uhraamaalla toimintaansa moninkertaisesti enemmän rahaa. Järkeä vailla olevaa toimintaa! Milloinkahan tämän joku oikeen todella huomaa.