Jatketaan edellisessä aiheessa, vaikka se tuntuukin jotenkin turhauttavalta.

Päivän Keskipohjanmaa-lehti uutisoi Vattajan Lahdenkroopin mökkien siirrosta. Käytännössähän tilanne on se, että mökkiläisille ei juurikaan vaihtoehtoja anneta. Ne oikeudet, jotka heillä on ollut mökkiensä ja vesialueiden omistukseen ja käyttöön otetaan pois yksipuolisella pakkolunastuspäätöksellä valtion toimesta. Minun maalaisjärkeni sanoo, että käytännöstä on neuvottelu kaukana.

Pakkolunastuksen kautta poisotetut maat korvataan toki uusilla tonteilla. Niiden kaavoitus etenee ja kaavaehdotukset ovat nyt nähtävillä. Ne löytyvät täältä ( palkista Ajankohtaista). Kaavoitusta koskevat huomautukset on tehtävä kuukauden kuluessa. Mielenkiitoista nähdä poikiiko ehdotukset huomautuksia.

Lukiessani kaavaehdotuksiin liittyviä selostuksia kiinnittyi huomioni muutamiin lauseisiin, joiden sisältöä toivoisin tarkemmin selvitettävän. Tässä muutamia niistä.

"Yhteistyöryhmän kaavoitusta valmisteleva alaryhmä pääsi 10.3.2008 yksimielisyyteen siitä, että ehdotus laaditaan 12 loma-asunnon mitoituksella kuitenkin niin että luonnosvaiheen kaksi läntisintä rakennusalaa poistetaan luontoarvojen takia. Lisäksi luonnosvaiheessa keskusteltiin laajasti mm. loma-asunnon kerrosalasta sekä kaavamääräyksistä." (Pitkäpauhan kaavaedotus)

"Mökkien siirto mahdollistaa alueen kokonaiskäytön suunnittelun, Puolustusvoimien välttämättömät toimet on suunniteltu siten, että Vattajan luontotyypit hyötyvät toiminnan uudelleen järjestelystä merkittävästi." (Pitkäpauhan kaavaehdotus)

Kaikesta lukemastani muodostuu sellainen käsitys, että luontoarvot ovat keskeisessä osassa uusia mökkitontteja kaavoitettaessa. Hyvä niin. Jotenkin tässä nyt vain haiskahtaa taas ja pahasti. Kaavoituksen selonteossa nähdään tarpeellisena monissa kohdin tuoda esille, mitä kaikkea luonto- ja ympäristöarvoja on huomioitava uusia mökkejä rakennettaessa. Onko todellakin niin, että muutaman mökin rakentamisessa luontoarvoja punnitaan kovinkin tarkkaan, mutta puolustusvoimat saa rakentaa ja ampua tonneittain metallia mitä kauneimpaan hiekkarantamaisemaan. Eikä sen toiminnan perään kukaan kysy. Ne haitat mitä mökkiläisten asumisesta koituu, eivät ole missään suhteessa siihen mitä armeija toimillaan aiheuttaa. Otanpa nyt vain esimerkiksi melun, joka kuuluu meillä, vaikka asumme parinkymmenen kilometrin päässä ampuma-alueelta.

Tässä taas muutama kuva muistutukseksi.

323186.jpg
Hiekkarannalla olevia luoteja.

323209.jpg
Maalialue HENGENVAARA!

714428.jpg
Hylsy hiekkarannalla.

1759261.jpg
Tien rakentamista Natura-aluella.

Minun silmiini ei ole osunut mahdollisuutta tehdä huomautuksia puolustusvoimien "välttämättömien toimien" johdosta, kuten nyt on mahdollista tehdä mökkien kaavaehdotuksiin. Miksi ei ole? Vaikka puolustusvoimien itsensä ilmoittamana heidän toimistaan aiheutuu jopa HENGENVAARA. Ja lopulta perimmäinen kysymys voisiko joku selvittää minulle mitä ovat nuo mainitut puolustusvoimien välttämättömät toimet. Kenen kannalta välttämättömät?