Viime viikot ovat olleet kovin hiljaisia Vattajaa koskevien uutisten tiimoilta. Muutama asiallinen mielipidekirjoitus on Keskipohjanmaassa ollut. Siinä kaikki. Sellainen tutina on, että kulisseissa tapahtuu kuitenkin koko ajan.

Kysyinpä minäkin sitten euro-edustajiltamme ovatko he tietoisia EU-rahoitteisen dyyni-Life hankkeen kuvioista ja miten mahtaa olla armeijan toimien ympäristöselvityksen laita. Vastauksia sain ihan heti kaksi kappaletta. Satu Hassi kehoitti kyselemään asiasta Luonnonsuojeluliitosta. Siellä ehkä on jo jotain vireillä. Hmm.. ehkäpä Hassi on tietoinen. Toinen vastaaja oli Riitta Myller. Hän puolestaan kertoi välittäneensä kysymykseni alueemme kansanedustajille. EU-hankkeista kuulemma saa tietoa maakuntaliitosta.

Päätinpä sitten selvittää hiukan mitä Keskipohjanmaan liiton internetsivut kertovat. EU-hankkeista en juurikaan löytänyt Vattajaan viittaavaa. Sen sijaan hyvin mielenkiintoista tekstiä löytyi Tutkimukset ja selvitykset otsikon alta. Siellä on yhtenä alaotsikkona Länsi-Suomen ympäristöohjelma, josta lisätietoa on Länsi-Suomen Ympäristökeskuksen sivuilla. Hyvin mielenkiintoista tekstiä. Tässäpä muutama suora lainaus.

"Länsi-Suomen ympäristöohjelmasta löytyy Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan rannikon keskeiset ympäristöä koskevat tavoitteet ja tulevaisuuden valinnat. Ympäristöohjelma on laadittu alueellisena yhteistyönä kattaen kolme maakuntaa ja 57 kuntaa. Työtä on ohjannut koordinaatioryhmä, jossa olivat mukana Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen sekä Länsi-Suomen ympäristökeskuksen edustajat. Se on julkaistu vuonna 2001 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueellisessa julkaisusarjassa (julkaisun nr 201).

Keskeisenä tavoitteena on, että Länsi-Suomi on vuonna 2006 eurooppalainen esimerkkialue ympäristönsuojelun ja ihmisen toiminnan onnistuneesta yhteensovittamisesta. 

Länsi-Suomi pyrkii olemaan kaikessa toiminnassa vastuullisen ympäristönsuojelun edelläkävijä:

  • Ympäristötietoisuutta  ja -vastuullisuutta lisätään ja ihmisten luontosuhdetta elvytetään.
  • Taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa tuotantotoiminnassa, erityisesti pk-teollisuudessa.
  • Luonnonvarojen käyttö ohjataan kestäväksi.
  • Asutun ympäristön elinvoimaisuus ja perinteet turvataan: kulttuurimaisemien kehittäminen perustuu jokilaaksojen ja muiden toiminnallisten kokonaisuuksien tarkasteluun, maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutusta lisätään,  kaupunkiseutuja vahvistetaan seudullisella suunnittelulla ja keskustoja kehitetään monipuolisiksi perinteitä kunnioittaen.
  • Vesien luonnontaloudellista tilaa parannetaan: vesistöjen ja niiden valuma-alueiden käytössä (etenkin maa- ja metsätaloudessa) noudatetaan ekologisia periaatteita, vesistöihin ja pohjavesiin tulevaa kuormitusta vähennetään merkittävästi ja vesistöjen toimivuutta ja monimuotoisuutta parannetaan kunnostuksilla.
  • Luonnon moninaisuus ja rikkaus turvataan: luonnonsuojelu otetaan huomioon kaikessa luonnonvarojen ja alueiden käytössä sekä toteutetaan eri luontotyypit ja lajien elinympäristöt kattava, edustava suojelualueverkosto."

Mikään tuossa yllä olevassa tekstissä ei tietenkään koske Vattajan Natura-alueita, ei armeijan toimintaa, ei pakkolunastuksia. Samaan aikaan tämän ympäristöselvityksen kanssa toisaalla suunnitellaan täysimääräiseen nykyaikaiseen sodankäyntiin soveltuvaa kansainväliset mitat täyttävää harjoitusaluetta luonnonsuojelualueelle, jonne voidaan tulevaisuudessa surutta ampua ohjuksia yhdessä naapurivaltioiden kanssa. Nukkuvatkohan maakuntaliittojen ja ympäristöhallinnon virkamiehet yönsä hyvin?