Suurpetojemme määrää selvitetään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keräämien petohavaintojen pohjalta. Vuoden 2005 tilastot ovat ilmestyneet vasta ilveksen osalta. Mielenkiintoisen havainnon tein vertailemalla kahden viime vuoden tilastoja.

Ilveshavaintoja koko Keski-Pohjanmaan alueella ei ole kovin paljoa. Varsin vähän niitä on, jos verrataan Vaasan seutuun, jossa ilves näyttää olevan varsin yleinen. Jokunen havainto oli silti tehty myös Kälviällä, ihan asuinpaikkamme läheisyydessä.Toivoa ilveksen asettumisesta asumaan alueellemme antaa yksi punainen pallukka pentuehavaintokartalla. Pentuhavainto on tehty Kannuksen Eskolan lähellä. Ihan oman päätelmän mukaan arvioisin ilveksen leviämisen syynä olevan metsäkauriskannan nopea kasvu.

Luonnossa liikkuja voi hyvällä onnella löytää ilveksen jäljet myös meidän leveysasteillamme. Toivotaan ilvekselle ja varsinkin sille (mahdollisesti) yhdelle ainoalle pennulle ja emolle hyvää onnea selviytymisessä koettelevan talven yli.

Havaintoja voit tutkia seuraavista linkeistä: - ilveshavainnot 2005 ja pentuehavainnot 2005