Piti kirjoittamani tästä jo aiemmin. Media uutisoi RKTL:n raportin suurpetojen määristä vuoden 2005 lopulla hyvin ovelasti. Useat lehdet, televisio ja radiokin kertoi suurpetojen määrän olevan kasvussa. Sudesta kerrottiin tärkeimpänä uutisena, että sen määrä on kaksinkertaistunut. Tottahan tuo on, kun otetaan vertailuvuodeksi 1990-luvun loppu.

Miksi ei kerrottu, että edelliseen vuoteen verrattuna susien määrä kasvoi vain vähän. Riista- ja kalatalouden tutkimulaitos julkaisee vuosittain ARVION suurpetojen määristä. Se perustuu mm. suurpetoyhdysmiesten havaintoihin, ja näin onkin vain arvio, ei absoluuttinen totuus. Tästä syystä esim. susikannaksi arvioitiin vuoden 2005 lopulla 205-215 yksilöä. Saman arvion mukaan vuonna 2004 oli susia 185-200. Näiden lukujen valossa ei susien määrässä ole todellakaan tapahtunut merkittävää muutosta. Kuten RKTL omassa raportissaan kertoo arvioitiin kaikkien neljän suurpetomme määrät hieman suuremmiksi kuin vuonna 2004. Siis HIEMAN!

Sudesta vielä sen verran, että pentueita arvioitiin syntyneen vuonna 2005 neljä enemmän kuin edellisenä vuonna eli 20.  Tuo 20 pentuetta on juuri susikannan hoitosuunnitelmassa esitetty vähimmäistavoite. Suora lainaus: "Aineiston perusteella voidaan arvioida, että pienin elinvoimainen susikanta on Suomessa 20 lisääntyvää paria."

Miksi raportti suurpetojen määristä uutisoitiin suden kohdalla, että määrä on kaksinkertaistunut? Miksi sitä ei uutisoitu, vaikkapa näin? - Viime vuonna päästiin pentueissa juuri nipin napin sille tasolle, että susikannan elinvoimaisuus maassamme on taattu. Susi on edelleen silti Suomessa uhanalainen ja suojeltu. Vastatkaapa minulle miksi?

RKLT:n raportti (pdf)

Suurpedot vuonna 2005 - RKTL