EY-tuomioistuimen julkisasiamiehen mukaan Suomen susien metsästys on EU-lakien vastaista. Lopullinen tuomio on luvassa myöhemmin. Euroopan komission aiemmin nostaman kanteen mukaan Suomi rikkoo luontodirektiiviä myöntämällä lupia susien metsästykseen ilman riittäviä perusteita.

Lue uutinen.

Ajankohta uutisen julkaisuun on osuva. Onhan samaan aikaan menossa edelleen Kainuussa susijahti, jossa viisi viime kesän pentua jo ammuttiin. Epäilisin maamme saaman julkisuuden olevan sitä luokkaa, että lupia myöntävä viranomainen ainakin ottaa sen huomioon. Toinen juttu sitten on onko EY-tuomioistuimen tuomiolla mitään käytännön merkitystä. Hyväksytty susikannan hoitosuunnitelma pohjautuu juuri tuohon rikottuun luontodirektiiviin, eikä se ole tähänkään saakka edistänyt suden asemaa erittäin uhanalaisena eläimenä. Oikeastaan päinvastoin. Hoitosuunnitelmaa on luettu siten, että sillä on jopa perusteltu susien tappamista, kuten nyt Hallan lauman kohdallakin. Vai miten itse ymmärrät, että erittäin uhanalaiselle eläimelle voidaan saada tulevalle pyyntikaudelle 37 kaatolupaa!!!

Yksi asia on varma. EU-vastaisuus maaseudun petovastaisilla alueilla senkun vaan kasvaa. Mahdollisesta tuomiosta saadaan oiva sylkykuppi, johon kaataa koko kuihtuvan maaseudun ongelmat. Ja hyvä on muistaa, että vaalit ovat tulossa. Susiasialla ja Suomen itsemääräämisoikeudella on helppo kerätä ääniä, kun puoli Suomea on valmiiksi peloiteltu median avustuksella hysteeriseen petopelkoon.