Susi on rauhoitettu. Se on lajina uhanalainen. Aivan kuten saimaannorppa tai kotka. Suden mahdollisuudet elää Suomessa ovat ihmisen käsissä. Ihminen tekee päätöksiä, joiden seuraukset näkyvät suoraan susikannassa. Susien määrää arvaillaan, mutta luku lienee noin 200 yksilöä.

Suomi on EY-tuomiosituimessa vastaamassa liian helposti myönnetyistä suden kaatoluvista. Susia halutaan edelleen pyytää Suomessa. Susi koetaan uhkana, josta pääsee helpoiten eroon tappamalla se. Susikantaa alemmaksi vaativat tahot ovat ottaneet EU:n päätöksenteon susiasiassa silmätikukseen, koska EU:n kanta on sudelle myötämielinen. Suomelle ajetaan täyttä itsemääräämisoikeutta paikallisesti päättää suden kohtalosta.

Netistä löytyy hämmästyttävää tietoa. Eräs sudenvastaiseksi ymmärtäväni taho on pyytänyt kansanedutajia vastaamaan lähettämäänsä kyselyyn. Kyselyssä kysytään kansanedustajien susikantoja. Vastaukset saivat ainakin minut surulliseksi. Tässäpä vähän yhteenvetoa kansanedustajiemme susikannoista mainitsemaltani nettisivulta.

Vastaus löytyi 29 kansanedustajalta. Heistä 16 oli sitä mieltä, että susien määrää pitäisi vähentää nykyisestä!! Viiden mielestä nykyinen on riittävä, eikä määrää saisi kasvattaa. Vastanneista kansaedustajista vain yksi oli sitä mieltä, että susi on uhanalainen laji - "se ei ole metsästettävien lajien joukossa, vaan suojeltavien".

Jos tuo otanta vastaa koko eduskunnan kantaa, on tilanne todella järkyttävä. Mikäli Suomi saa päätäntävallan itselleen, tarkoittanee se sitä, että susia tullaan ampumaan jatkossakin luvan kanssa. Todennäköisesti kaatolupien määrät tulevat vielä kasvamaan.

Susien kaatolupien innokkaimmat vaatijat löytyvät metsästäjien piiristä. Metsästäjillä on varsin läheinen yhteys riistanhoitopiireihin ja usein näiden tahojen edut myös käyvät yksiin. Riistanhoitopiirien vastuulla on käsittääkseni varsin paljon, kun keskustellaan susien ja yleensäkin suurpetokantojen hoidosta. Väkisinkin nousee mieleen ajatus petoasioiden hallinnoinnin muuttamisesta. Voiko taho, joka vaatii toisaalla sudenkaatolupien lisäämistä, olla toisaalla vastaamassa sen suojelusta?

Vaikka pääosin olen jyrkästi EU:ta vastaan, joudun susiasiassa toivomaan, että EY-tuomioistuimen kanne johtaisi Suomen tuomitsemiseen. Petojen kaatolupien päätäntävallan siirtäminen paikallistasolle tietäisi monen suden elämän loppumista.

P.S. Susien salakaadot ja niiden vaikutus on vielä ihan eri asia. Edellä kirjoitin vain luvalla tapetuista susista.